Home

In het midden van de zestiende eeuw was Jacob Willemsz van Warmond schout van het dorp Voorhout. Zijn bijnaam was ‘de edeleman’. Hij overleed in 1558/59. Een handvol oorkondes die hij als schout zegelde zijn bewaard gebleven. ‘Wij Jacob Willemsz, schout tot Voerhout’ is de aanhef van een van die oude stukken.

klo_44_bis

 

 

 

 

 

Hij hing zijn zegel aan de oorkondes, met daarop zijn familiewapen. Dat ik afstamde van een heuse schout met een echt familiewapen, was een van de aardige ontdekkingen tijdens het napluizen van de voorouders van mijn moeder Catharina Jacoba Warmond (1916 – 1987). Genealogie komt vaak neer op – als je al geluk hebt – het vinden van namen en niet veel meer. Een oorkonde van 18 januari 1550 van een verre voorvader in je hand houden, dat is andere koek. 

charters

Twee oorkondes uit het midden van de zestiende eeuw, uitgegeven en gezegeld door Jacob Willemsz van Warmond, schout van Voorhout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vondst van Jacob Willemsz  van Warmond was nog niet het eind van het verhaal. Zijn vader en grootvader doken ook nog op. Daarmee reikt de reeks bekende voorouders terug tot het begin van de vijftiende eeuw.  De eerste vermelding is uit 1418. Voorvader Simon Jansz van Teilingen pachtte in dat jaar landerijen in Voorhout. Simon overleed in 1438/39. Voor een onbemiddelde Leidse doorsneefamilie is dat ontzettend ver terug in de tijd. De reden is dat de familie Warmond in de vijftiende en zestiende eeuw tot de bemiddelde boerenstand van Rijnland behoorde. Uit de streek rond Leiden zijn veel transacties (koop, pacht) van landerijen en boerderijen bewaard gebleven en dus veel gegevens over de agrarische bovenlaag uit die dagen.

Op deze site staat de stamreeks met vijftien generaties (Van) Warmond, met wat verhaal erom heen. Wie de bewijsplaatsen wil inzien, kan hier klikken op de pdf  ‘Genealogie-Warmond’, met hetzelfde verhaal, maar dan met verwijzingen naar de bronnen.

 

Rudolph Ladan
Rotterdam, 2014