Help!

Wie heeft een tip of informatie om dit onderzoek verder te helpen?

De vragen waar ik in het bijzonder mee worstel zijn:

Wie was Simon Jansz van Teilingen, de eerste generatie?  Kwam hij uit Teilingen of was Van Teilingen zijn naam?

Is er een relatie met het dorp Warmond?

Wat te maken van het wapen met de vijf ruiten?

Is er meer bekend over schout Jacob Willemsz van Warmond?

Is er een verband met de gegoede familie Warmond?

Is er een verband met de familie Van Teilingen?

 

Zie hier de pdf met de geannoteerde versie van deze stamreeks.