De naam Warmond

De naam ‘Van Warmond’ of ‘Warmond’ (ook geschreven als Warmont of Warmondt) suggereert een herkomst uit het dorp met die naam bij Leiden. In dat geval kan ‘van Warmond’ een verwijzing zijn geweest naar de herkomst, die later versteende in een achternaam. De aanwijzingen voor een Warmondse herkomst liggen niet voor het opscheppen. Jacob Willemsz van Warmond (overleden 1558/59) woonde en werkte in Voorhout. Zijn vader Willem Simonsz en zijn grootvader Simon Jansz van Teilingen pachtten ook al landerijen in Voorhout. Het is niet bekend of zij daar ook woonden, maar het lijkt erop dat de eerste generaties stevig waren geworteld in Voorhout.

Na de oudste bekende generatie kwam de naam ’van Teilingen’ in de familie niet meer voor. De naam Simon Jansz van Teilingen bevestigt wellicht een Warmondse herkomst. Het kan zijn dat Simon Jansz afkomstig was uit het buurtschap Teilingen, op de grens van Voorhout en Sassenheim. Dat is de plek waar het bekende kasteel Teilingen stond, nu een ruïne, waar Jacoba van Beieren de laatste jaren van haar leven woonde en in 1436 overleed. Maar de naam Teilingen kwam ook voor op het grondgebied van het dorp Warmond. In de dertiende eeuw bouwde Dirk van Teilingen een kleine ronde burcht (‘steenhuis’) in Warmond. Die burcht verviel al snel en kort na 1400 werd op dit terrein het klooster Mariëngaarde gesticht. In Warmond heeft ook nog een kasteel Oud-Teilingen gestaan, dat later de naam Lockhorst kreeg. Als de naam Simon Jansz van Teilingen met het voorkomen van de naam Teilingen in Warmond samenhing, zou dat de naam (Van) Warmond als herkomstaanduiding onderbouwen.

Een andere verklaring voor de naam (Van) Warmond is verwantschap met de gegoede familie Van Warmond, waarvan leden in ieder geval vanaf de (tweede helft van de) zestiende eeuw tot de Leidse politieke elite behoorden. Een aanwijzing in die richting is dat Jacob Willemsz werd aangeduid als ‘Jacob Willemsz van Warmond alias de edeleman’. De aanduiding ‘van Teilingen’ achter de naam van Simon Jansz sluit bovendien niet uit dat Simon Jansz gelieerd was aan het adellijke geslacht Van Teilingen.

De speurtocht naar een link met het dorp Warmond, de familie Van Warmond of de familie Van Teilingen bracht één opmerkelijk feit boven water. Een zekere Willem Gerritsz, een afstammeling van Jacob Gijsbrechtsz van Warmonde (geboren voor 1366 – overleden na 1407) was in 1501 en 1512 schout van Warmond. Schout Willem Gerritsz stamde dus af van een Van Warmonde. Nog opmerkelijker dan die overeenkomst in naam is dat Willem Gerritsz hetzelfde wapen voerde als ‘onze’ Jacob Willemsz van Warmond: vijf aangesloten ruiten. Er moet dus een verband zijn geweest tussen het geslacht van Jacob Gijsbrechtsz van Warmonde en ‘onze’ familie Van Warmond. Dat verband is nog niet opgehelderd.

De twee generaties na Jacob Willemsz van Warmond gebruikten de naam Schouten. Pieter Jacobsz (overleden tussen 1580-1588) gebruikte vaker de naam ‘Schouten’ dan (Van) Warmond. Hij noemde zich Schouten omdat zijn vader Jacob Willemsz schout was geweest. Dat gebruik kwam vaker voor. De volgende generatie, Jan Pietersz (overleden 1632), gebruikte Schouten en Van Warmond door elkaar heen. Vanaf ca. 1630 werd de aanduiding Schouten niet meer gebruikt.

Al in de zeventiende eeuw werd het ‘Warmond’, zonder ‘van’ ervoor. Toch kwam het ‘van’ incidenteel nog tot in de negentiende eeuw voor. De laatste keer was bij de geboorte van Hendrikus (1816 – 1859), die als enig kind uit zijn gezin bij de Burgerlijke Stand werd ingeschreven als van Warmond.