Woonplaatsen

Vanaf de zestiende eeuw tot de jaren 1760 woonden de Warmonden in een reeks dorpen die alle rond de stad Leiden liggen. De eerste generaties woonden ten noordwesten van Leiden, in wat vanaf de negentiende eeuw de Bollenstreek wordt genoemd. In de vijftiende en zestiende eeuw woonden zij in Voorhout. Vanaf ca. 1595 woonde Jan Pietersz (overleden in 1632) in Lisse. Midden zeventiende eeuw woonde Maerten Jansz (overleden 1662/1663) weer in Voorhout. Tijdens de Voorhoutse jaren bezaten de Warmonden ook grond in de aangrenzende dorpen Sassenheim en Lisse.

In 1661  woonde Jan Maertensz (ca. 1638 – ca. 1674) in Voorschoten en van 1663-1674 in Wassenaar, ten zuidwesten van Leiden. Zijn zoon Pieter Jansz (geboren ca. 1666) woonde ook in Wassenaar en verhuisde in 1690/1691 naar Poelgeest, een gedeelte van het dorp Oegstgeest. Zijn eerste twee kinderen werden geboren in Wassenaar, de andere zes in Oegstgeest – onder wie voorvader Cornelis Pietersz (1694 – overleden na 1732).

Maarten Cornelisz (1733 – 1797) werd geboren in Oegstgeest en trouwde met een meisje uit Zoeterwoude, waar zij ook gingen wonen. Hij verhuisde in 1764/1765 met zijn vrouw en hun eerste kind naar Leiden. Daarna bleven de Warmonden steeds in de stad Leiden wonen.

De omzwervingen van de verschillende generaties Warmond leveren het rijtje Voorhout-Lisse-Voorhout-Voorschoten-Wassenaar-Oegstgeest (Poelgeest)-Zoeterwoude-Leiden op. Met recht kan gesproken worden van een Rijnlandse familie.